Свежо месо

Опција - говедско месо

Заклучок:Ова решение може да го одржува замрзнатиот стек на температура од минус 1 ℃ или помалку до 20 часа преку симулација на замрзната испорака на стек во текот на пролетните и есенските сезони.