Овошје и зеленчук

Опција - цреша

Заклучок:Ова решение може да ја одржува црешата свежа до 24 часа преку симулација на испорака на цреши во текот на пролетната и есенската сезона.